halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral

Hanggang sa kasalukuyan, ang pagtetext ay ginagamit mapabata o matanda. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? Bakit ito mahalaga? Gustong samantalahin ni Samuel ang mga kalagayang iyon. Ito ang sinapit ni Nabot, isang tapat na lingkod ni Jehova na nabuhay noong panahon ni Haring Ahab ng Israel.—1 Hari 21:11-13; 2 Hari 9:26. https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2017370/univ/art/2017370_univ_sqr_xl.jpg, ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/w/TG/201704/wpub/w_TG_201704_lg.jpg. (Tingnan ang parapo 10, 11). 20 Mga elder, tandaan: Ang matagumpay na tagapagsanay ay interesado hindi lang sa pagbibigay ng pagsasanay, kundi pati sa taong sinasanay niya. Inanyayahan niya si Saul na kumain sa bulwagang kainan. Ginawa niya iyon hindi lang dahil obligasyon niya kundi udyok ng pag-ibig. Talakayin natin ang dalawa sa mga ito. Paano itinuwid si Pedro, at anong mga tanong ang bumabangon? Ano ang maaaring gawin ng isang elder para magkaroon ng panahon sa pagsasanay sa iba? (b) Bakit nahihirapan ang ilang elder na magsanay ng iba? (1 Sam. Sa pamamagitan ng pagtulad sa ginawa ng isang sinaunang propeta. “Sa lahat ng bagay ay may takdang panahon.”—ECLES. Personal niyang nakasama si Jesus at pinagkatiwalaan siya ng mabibigat na pananagutan. 1:10) Pero dahil abalang-abala ang ilang elder sa mahahalagang bagay, baka mapabayaan nila ang pagsasanay sa iba—ang maintenance ng makina, wika nga. Sakop ng internet ang sovial media s a pagkat kung walang internet hindi tayo makagagamit ng … (2 Cor. Bakit mahalagang gawin iyan? Hindi sinasabi ng Kasulatan na nawalan siya ng mga pribilehiyo. 1:24; Heb. Magpapatisod ka ba kung isang elder ang makapagbitiw ng salitang nakasasakit sa iyo? (Tingnan ang talababa.) Paano kung ang iyong asawa, anak, o kaibigan ay natiwalag at hindi ka sang-ayon sa naging desisyon? Tatalakayin iyan sa susunod na artikulo. , ngunit hindi magiging mabuti ang kalalabasan para sa balakyot, ni mapalalawig man niya ang kaniyang mga araw.” (Ecles. 5. Ang mga mahihina na mag-aaral na, sa panahon ng kanilang pag-aaral, ay hindi masuri ang paksang ito kaysa sa kinakailangan sa kurikulum ng paaralan, ay maaaring hindi maunawaan ang kahulugan ng pahayag, tulad ng sa kaso ng pilosopiya, o pumili ng hindi naaangkop na mga halimbawa na maaaring makaapekto sa pagganap ng gawain. Si Ahab, ang kaniyang asawa, at ang kaniyang mga anak ay matutulad sa sinapit ni Nabot at ng mga anak nito.—1 Hari 21:17-25. (b) Paano inihanda ni Samuel si Saul sa bagong atas nito? 11 Una, kung mapagpakumbaba tayo, kikilalanin natin na hindi natin alam ang lahat ng detalye sa isang sitwasyon. Sa gayong sitwasyon, tutularan ba natin ang pananaw ni Jehova sa katarungan? makatang filipino halimbawa ng isang pamanahong papel o. 15 Siyempre pa, iba ang pagpapahid sa isang tao para maging lider ng isang bansa kaysa sa pagsasanay ng mga brother para maging elder o ministeryal na lingkod. 6:8) Dapat din nilang isipin na dahil sa ‘panahon at di-inaasahang pangyayari,’ maaaring biglang magbago ang kakayahan nilang bumalikat ng mga pananagutan sa kongregasyon. 5 Pag-isipan ang halimbawang ito: Para manatiling maayos ang takbo ng sasakyan, alam ng isang drayber na dapat niyang regular na palitan ang langis ng makina nito. 3:1. (a) Ano ang nadama ni Samuel nang humiling ang Israel ng isang hari? 2:13) Paano kaya tutugon sa kawalang-katarungang ito ang mga Kristiyanong Gentil na personal na naapektuhan ng ginawa ni Pedro? KASUNDUAN SA PAGGAMIT Mga mananamba sila ni Baal at wala silang paggalang kay Jehova o sa kaniyang mga batas.  |  . 38:10-12; Mik. (b) Ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo? Sa pamamagitan ng paglalaro ng parehong mga tungkulin ang client ay bubuo ng mga kasanayan sa pakikitungo sa mga panayam sa trabaho. 36:7) Maliwanag na taglay ni Nabot ang pananaw ni Jehova sa mga bagay-bagay. Ano ang Mawawala Kapag Dumating Na ang Kaharian ng Diyos? 17:3. Mawawalan kaya si Pedro ng mahahalagang pribilehiyo dahil sa pagkakamali niya? Dahil sa ginagawa nilang pagsasanay, mas maraming brother ang nagiging handang tumulong para tumibay at magkaisa ang kongregasyon, hindi lang ngayon kundi lalo na sa maligalig na panahon pagdating ng malaking kapighatian. 1:22) Kaya naman ang mga miyembro ng kongregasyon ay nagkaroon ng pagkakataon na tularan si Jesus at ang kaniyang Ama sa pamamagitan ng pagpapatawad kay Pedro. 14 Noong 49 C.E., nagtipon ang mga apostol at matatandang lalaki sa Jerusalem para pag-usapan kung kailangan pang tuliin ang mga Kristiyanong Gentil. Pag -aaral Hinggil sa Pananaw ng Mamamayang Pilipino sa mga Pangunahing Plataporma ng Administrasyong Aquino An Undergraduate Thesis Prese nted to the Department of Social Sciences College of Arts and Sciences University of the Philippines Manila In partial fulfilment of the requirements Kung laging ipagpapaliban ng mga elder ang pagsasanay sa iba, darating ang panahon na kukulangin ang kongregasyon ng kuwalipikadong mga brother na mag-aasikaso ng mga kailangang gawin. 3:1) Sulit ang ganitong paggamit ng panahon. Tingnan natin ang ulat na ito at suriin ang pananaw natin sa pagpapatawad. Bilang isang mag-aaral ay dapat nating hinahasa ang ating mga kasanayan at kakayanan para maging handa sa totoong pamumuhay. Isang pag-aaral noong 2001 ang nagsasabing ang kababaihang nagsilang ng sanggol sa kanilang kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa sekondarya 10-12% ay kadalasang nagpupursige ng post-secondary education. panitikang pinoy mga parabula panitikangpnoy blogspot com. Paano nakinabang si Pedro sa pagpapatawad ni Jehova? Paano naging proteksiyon sa mga kapamilya at kaibigan ni Nabot ang kapakumbabaan? Ano ang papel ni Jezebel sa pagpatay kay Nabot? Atin lamang mapapahayag itong mga kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Doon, malaya siyang nakihalubilo sa kaniyang mga kapatid na Gentil. Malaking tulong sa pagpapasiya ng unang-siglong lupong tagapamahala ang patotoo ni Pedro bilang isa na nakasaksi. Saklaw at Limitasyon Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa pananaw ng mga mag-aaral sa SHS sa Surigao del Sur State University ukol sa epekto ng pamimigay ng condom sa mga paaralan. Anong uri ng tao si Nabot, at bakit siya tumangging ipagbili kay Haring Ahab ang kaniyang ubasan? Bakit? 9. Ang pananaw ng aking anak na dapat ay magtulong tulong ang kanyang mga kaklase para sa kanilang gawain ay kaniyang ipinahayag. 3:2) Tanggap natin iyan, pero nasusubok tayo kapag personal tayong apektado ng di-kasakdalan ng isang kapatid. Kailangan din nating maging handang magpatawad kapag nakakakita tayo ng kawalang-katarungan sa loob ng kongregasyon. 21 Matapos ihanda ng isang elder ang puso ng sinasanay, gusto niyang turuan ito ng kinakailangang mga kasanayan. 9 Kapag sinasanay ng mga elder ang iba, napatatatag din nila ang kongregasyon. * Alam mo na mas maraming brother pa ang kailangan para maalagaan sa espirituwal ang mga kongregasyon at makabuo ng bagong mga kongregasyon. Tiyak na hindi nahirapang magtiwala ang unang mga Kristiyano sa lalaking ito na may-gulang sa espirituwal!—Heb. (a) Paano mo ilalarawan ang isang matagumpay na tagapagsanay? Dahil kung madarama ng sinasanay na taimtim ang pagmamalasakit mo sa kaniya, magiging handa siyang matuto mula sa iyo. 13:7. Alam mo rin na pinapayuhan ka ng Salita ng Diyos na “magturo . Maaaring naisip ni Samuel, ‘Paano ko maihahanda ang taong iyon sa kaniyang atas?’ Nakaisip siya ng paraan. makaapekto sa pag-aaral. Pero para kay Nabot, mas mahalaga ang kaugnayan niya kay Jehova kaysa sa sarili niyang buhay. 2 Kung isa kang elder sa kongregasyon, malamang na ganoon din ang isasagot mo. 13-15. Kung ang hanap mo ay maikli o mahabang halimbawa, tiyak na marami kang mababasa dito. Sa gayon, makikinabang ang lahat. maibabahagi natin ang ating mga damdaminito ay nagbibigay ng isang paraan ng pag-iisipnagbibigay sa atin ng impormasyon, edukasyon, libangan, mga pananaw, at kaalaman.tumutulong ito upang makahanap ng mga solusyon sa mga problema.. 4. Kinompronta ni apostol Pablo, na naroon din sa pagtitipong iyon sa Jerusalem noong 49 C.E., si Pedro sa Antioquia at inilantad ang pagpapaimbabaw nito. Ang mapagsakripisyong mga kapatid na ito ay malaking tulong sa espirituwal na pag-aani. Nang marinig ni Samuel na gusto ng mga Israelita na magkaroon ng taong hari, minasama niya iyon at pakiramdam niya ay itinatakwil siya ng bayan. Pero maaaring hindi ito madaling gawin. Paano kung inaakala mong nagkamali ang mga elder sa pagpapakita ng awa sa isang nagkasala? Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? 2.2 Mga Kaugnay sa Pag-aaral “Textspeak in the Philippines.” 7. Kinasihan pa nga siyang sumulat ng dalawang liham na naging bahagi ng Bibliya. Kung paanong kailangang bungkalin ng hardinero ang lupa bago magtanim ng binhi,  kailangan ding ihanda ng tagapagsanay ang puso ng sinasanay bago ito turuan. Ano ang desisyon ni Jehova sa kasong ito? Tunay ngang ang telebisyon ay tila mahikang umaakit sa bawat isipan. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2015, I-share Mga Nakalap na Datos/ Interpretasyon ng Pag-aaral: Ayon sa ilang pag-aaral na ginawa ng Department of Education (DepEd), napag-alaman nilang ang paggamit ng mother tongue sa mga paaralan ay mas nagbukas ng isang maayos na sistema para sa mga mag-aaral na malaman at matutuhan ang mga … Ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga elder na nagbibigay ng panahon para sa pagsasanay? , isang Diyos ng katapatan, na sa kaniya ay walang masusumpungang kawalang-katarungan.”—DEUT. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) pananaw ng mga guro k 12 kabanata ii mga kaugnay na. 7. Sa kaniyang ikalawang liham, kapansin-pansin na tinukoy ni Pedro si Pablo bilang ang “minamahal nating kapatid.” (2 Ped. 4:13, 14) Kaya udyok ng pagmamalasakit sa mga tupa ni Jehova, sinisikap ng palaisip na mga elder na ituro sa nakababatang mga brother ang natutuhan nila sa mga taon ng kanilang tapat na paglilingkod.—Basahin ang Awit 71:17, 18. panitikan kahulugan ng panitikan at mga uri nito. 11 Kamakailan, tinanong ang ilang elder na matagumpay sa pagtulong sa mga brother kung paano nila sinasanay ang iba. 18 Gaya noong unang siglo, wala ring sakdal na mga elder sa kongregasyong Kristiyano sa ngayon, dahil “tayong lahat ay natitisod [o, nagkakamali] nang maraming ulit.” (Sant. ISIP-ISIPIN ang nangyari. Kaya mahal naming mga elder, habang nagtuturo kayo, huwag lang basta magturo—maging kaibigan din.—Kaw. (b) Ano ang saloobin ni Samuel sa pagtupad sa atas na pahiran si Saul? Anong ulat ang tatalakayin natin ngayon, at bakit? 65:17) Samantala, maging determinado sana tayong tularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pagkilala sa ating mga limitasyon at lubusang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. 6, 7. Sa anong mga kalagayan natin matutularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan? Baka iniisip nila: ‘Mahalaga ang pagsasanay, pero may ibang mga gawain sa kongregasyon na dapat unahin. Pero malamang na naging proteksiyon sa kanila ang kapakumbabaan dahil tutulong ito para patuloy silang makapaglingkod nang tapat kay Jehova, na nagtitiwalang imposible  para sa kaniya na maging di-makatarungan. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, Mag-log In Maaaring nasubok ang pananampalataya ng mga kapamilya at kaibigan ni Nabot. 12 Nasubok hindi lang ang kapakumbabaan ng unang-siglong mga Kristiyano sa Antioquia ng Sirya kundi pati na ang kanilang pagiging handang magpatawad. 3. 11 Ang mga elder na ito ay nakatira sa Australia, Bangladesh, Belgium, Brazil, France, French Guiana, Japan, Korea, Mexico, Namibia, Nigeria, Réunion, Russia, South Africa, at United States. 5, 6. (1 Sam. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, I-share Hindi maipagkakaila na ang mga Social medIa ay isa sa naging produkto ng makabagong panahon. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, Opsiyon sa pagda-download ng audio 9 Paano naapektuhan ng desisyong ito ang mga nakaaalam sa malagim na krimen ni Ahab? Pagkatapos, pinayaon niya si Saul na handa na para sa mangyayari.—1 Sam. Habang tinatalakay ang mga halimbawang ito, makikita natin na kailangan ang kapakumbabaan para matularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan. Sa nakalipas na maraming taon, alam natin na wikang Ingles ang ginagamit na midyum sa pagtuturo ng matematiks sa lahat ng antas ng pag-aaral. ang pag-aaral ng paraan ng mga tao sa tingin at kumilos. 9:17-27; 10:1. 4 Bakit kaya nahihirapan ang ilang elder na maglaan ng panahon para sanayin ang iba? Pero may ikinababahala siya, kaya tinanong niya sila, “Mga kapatid, may ginagawa na ba kayo para sanayin ang iba na humawak ng mga pananagutan sa kongregasyon?” Naalaala nila na noong huling dalaw niya, tinagubilinan niya silang asikasuhin ang pagsasanay sa iba. (Basahin ang Isaias 60:22.) 13. Kung ipagpapaliban ko muna ang pagsasanay, hindi naman maaapektuhan ang kongregasyon.’ Bagaman talagang may mga gawain na kailangang asikasuhin agad, ang pagpapaliban sa pagsasanay ay maaaring makaapekto sa espirituwalidad ng kongregasyon. 18 Maging kaibigan, hindi lang tagapagsanay. Kung Bakit Maibiging Kaayusan ang Pagtitiwalag. (a) Anong atas ang ibinigay kay propeta Samuel? Ano ang mga pribilehiyo ni apostol Pedro, at paano siya nagpakita ng lakas ng loob? Tumanggi si Nabot nang alukin siya ni Ahab na bilhin ang ubasan niya o bigyan siya ng mas mabuting ubasan kapalit nito. 10, 11. sa iba.” (Basahin ang 2 Timoteo 2:2.) 5:5, 6) Kaya mahal naming mga elder, pakisuyong gawing regular na bahagi ng inyong ministeryo ngayon ang pagsasanay sa iba. Edukasyon. (Basahin ang 1 Pedro 4:10.) Paano tinutularan ng mga elder ang saloobin ni Samuel? Laging sinasabi ng ilan na ito ang madalas na pamanang iiwan ng ating mga magulang. Paano nakikinabang ang kongregasyon? Baka ikatuwiran niya, ‘Kung wala akong panahong magpalit ng langis ngayon, aandar pa rin naman ang makina.’ Pero bakit ito mapanganib? 7 Bagaman nagdalamhati ang mga kapamilya at kaibigan ni Nabot dahil sa kasamaang ginawa ni Ahab, walang alinlangang naging kaaliwan sa kanila na alam ni Jehova ang nangyaring kawalang-katarungan at na kaagad niyang inasikaso iyon. Paano nakikinabang ang kongregasyon kapag nagbibigay ng pagsasanay ang mga elder? (Mat. ; Pagkawala ng tiwala sa sarili o pagkakaroon ng mababang self-esteem—Ang mga … Sinabi ni Jehova kay Elias: “Sa dahilang nagpakumbaba siya dahil sa akin, hindi ko pasasapitin ang kapahamakan sa kaniyang mga araw. Nagbunga ang mga pagkakaibang ito ng / sa wika ng iba’t ibang pagtingin, pananaw at atityud dito kaugnay ng di-pagkakapantay-pantay ng mga wika pati ng mga tagapagsalita, kultura at sibilisasyon (Constantino, 2000). https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg, ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2015, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/w/TG/20150415/wpub/w_TG_20150415_lg.jpg. Paano tumugon si Ahab sa mensahe ng paghatol ni Jehova, at ano ang naging resulta? 1, 2. 16:7) Kung tatandaan natin iyan, magiging mapagpakumbaba tayo, kikilalanin ang ating mga limitasyon, at itutuwid ang pananaw natin. 32:3, 4. Ang pangkat ng pananaliksik ay wala sa posisyon upang beripikahin ang mga 16. Nang sabihin ni Jehova sa propeta na pahiran si Saul, sumunod siya. Isang lalaki ang pinagbintangan ng kasalanang may parusang kamatayan. Hinatulan ni Elias si Ahab bilang mamamaslang at magnanakaw. Mga Elder, Handa Ba Kayong Magsanay sa Iba? Sa pagtitipong ito, buong-tapang na nagsalita si Pedro at ipinaalaala sa mga kapatid na mga ilang taon bago nito, tumanggap ng kaloob ng banal na espiritu ang di-tuling mga Gentil. (a) Paano ipinakikita ng Bibliya na mahalagang sanayin ang iba, at bakit dapat maging interesado rito ang lahat? Mga Halimbawa Ng Mga Sanggunian halimbawa ng mayayaman sa sanggunian answers. Sa pag-aaral na ito, maaari nating malaman ang mga mabuti at masamang impluwensyang maibabaon ng mga bagay na ito sa bawat estudyante lalung-lalo na sa kanilang pag- aaral sa kolehiyo. 29:25) Kahit alam niya kung ano ang damdamin ni Jehova tungkol sa mga Gentil, natakot si Pedro sa sasabihin ng tuling mga Judiong miyembro ng kongregasyon sa Jerusalem. 3, 4. Para magawa iyan, iba-iba ang mga hakbang na kailangang gawin ng isang elder, depende sa lugar, sitwasyon, at mga kaugalian. Paano ito maikakapit sa pagsasanay sa iba sa kongregasyon? Magalang niyang ipinaliwanag: “Malayong mangyari sa ganang akin, mula sa pangmalas ni Jehova, na ibigay ko sa iyo ang minanang pag-aari ng aking mga ninuno.” Tumanggi si Nabot dahil labag iyon sa batas ni Jehova sa bansang Israel, na nagbabawal ng permanenteng pagbebenta ng mana ng tribo. 12. Ano ang magiging reaksiyon mo kung ipatalastas ng mga elder ang isang desisyong hindi mo sinasang-ayunan? (Mik. Bakit ipinagpapaliban ng ilang elder ang pagsasanay sa iba? 3 Ang artikulong ito at ang kasunod ay para sa mga elder, pero dapat maging interesado rito ang lahat ng nasa kongregasyon. 18, 19. 10. Pero baka kailangan mong gamitin ang ibang panahong ginugugol mo sa pag-aasikaso sa kongregasyon para sanayin ang iba. PRIVACY POLICY. 5 Pag-isipan ang halimbawang ito: Para manatiling maayos ang takbo ng sasakyan, alam ng isang drayber na dapat niyang regular na palitan ang langis ng makina nito. Ano ang aral dito? (b) Anong dalawang katangian ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Paano maihahanda ng isang elder ang puso ng sinasanay? Paano matutularan ng mga elder ang halimbawa ni Samuel kapag nagsasanay sa iba? Paano niya ito magagawa? Anong pagkakamali ang nagawa ni Pedro habang nasa Antioquia ng Sirya? Makakatulong din ito upang maprotektahan ang dignidad ng bawat isa. SA PAGTATAPOS ng pakikipagpulong ng isang tagapangasiwa ng sirkito sa isang lupon ng matatanda, tumingin siya sa kanila. 14 Kinabukasan, nang makita ni Samuel si Saul, sinabi ni Jehova sa kaniya: “Narito ang lalaki.” Kaagad niyang ginawa ang naisip niyang paraan. Opsiyon sa pagda-download ng publikasyon Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga mag-aaral na kumukuha ng IT sa St. Bridget College- Batangas City ukol sa Epekto ng kompyuter sa akademik perpormans ng mga mag-aaral sa taong 2014-2015. Bakit nagawa ng isang may-gulang na Kristiyanong  tagapangasiwa ang gayong pagkakamali—na maaaring magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa kongregasyon? . Ito ay gagawin sa loob ng isang semester lamang taong 2016-2017. 8. Ikalawa, kung mapagpakumbaba tayo, magiging mapagpasakop tayo at matiisin habang naghihintay na ituwid ni Jehova ang sitwasyon. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.). Para makuha ang ubasan, nagpakana si Jezebel ng bulaang testimonya laban kay Nabot, na nauwi sa pagpatay sa kaniya at sa mga anak niya. Nangilabot ang mga umiibig sa katarungan nang masaksihan nila ang pagpatay sa inosenteng lalaking iyon at sa mga anak niya. 16. Ano ang dapat nating maging determinasyon? Pinaupo niya ito at ang tagapaglingkod nito sa pinakamagandang puwesto, binigyan ng pinakamainam na parte ng karne, at sinabi kay Saul: “Kainin mo, sapagkat sa takdang panahon ay itinaan nila ito para sa iyo.” Pagkatapos, naglakad sina Samuel at Saul papunta sa bahay ng propeta habang nag-uusap. 16:19) Halimbawa, noong 36 C.E., nagkapribilehiyo si Pedro na ibahagi ang mabuting balita kay Cornelio at sa sambahayan nito. Naimpluwensiyahan din ni Pedro ang ibang Judiong miyembro ng kongregasyon, pati na si Bernabe. Paano magsisilbing proteksiyon sa iyo ang kapakumbabaan? (Kaw. Tinutularan Mo Ba ang Pananaw ni Jehova sa Katarungan? Napapansin ng mga tagapangasiwa ng sirkito na sa maraming kongregasyon, marami pang kailangang gawing pagsasanay sa mga brother—nakababata man o nakatatanda—para tumulong sa pag-aalaga sa kawan. Ano ang matututuhan natin sa halimbawa tungkol sa isang drayber at sa pananaw niya sa maintenance ng makina ng sasakyan? Damang-dama niya ang pagmamahal sa masisipag na pastol na iyon, na ang ilan ay parang tatay na niya. Makakamit ni Nabot, ng kaniyang mga anak, at ng kanilang pamilya ang ganap na hustisya kapag binuhay-muli ni Jehova ang mga matuwid. (Job 14:14, 15; Juan 5:28, 29) Tinatandaan din ng taong mapagpakumbaba na “dadalhin ng tunay na Diyos sa kahatulan ang bawat uri ng gawa may kaugnayan sa bawat bagay na nakatago, kung ito ba ay mabuti o masama.” (Ecles. Pero saan ka man nakatira, kapag naglalaan ka ng panahon para sa iyong sinasanay sa kabila ng pagiging abala, parang sinasabi mo sa kaniya, “Mahalaga ka sa akin.” (Basahin ang Roma 12:10.) Kahit na noong nagkaroon ng direktiba ang DECS tungkol sa angkop na midyum para sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura, Ingles pa rin ang napiling midyum para sa pagtuturo ng matematiks. 9. 8:4-8) Sa katunayan, atubili siyang gawin kung ano ang hinihiling ng bayan kaya tatlong beses na sinabi ni Jehova sa kaniya na pakinggan sila. Bakit? 8:12, 13) Tiyak na makabubuti sa espirituwal na kapakanan ng lahat ang pagiging mapagpakumbaba.—Basahin ang 1 Pedro 5:5. 3 Bilang isang pastol, tiyak na alam mong mahalaga ang pagsasanay sa iba. Ang layunin namin sa pagbuo ng blog site ay ipahayag ang mga opinyon at mga saloobin ukol sa isyung pangdidiskrimina at pagtatangi sa komunidad ng LGBT.Kaya’t ikaw ay umupo at i-enjoy ang pagbabasa ng mga artikulong aming isinulat. (Tingnan ang kahong “ Isang Apurahang Gawain.”). , paano kung paalisin sila sa kaalaman at karanasan ni Pedro si Pablo ang. Matapos ihanda ng isang hari 3 ang artikulong ito at sa mga natatakot sa tunay na Diyos sinasabi ng na. Talumpati tungkol sa varayti at varyasyon ng wika pastol na iyon naging resulta Elias komprontahin! Na naglilingkod sa mga lugar na malaki ang pangangailangan karagdagang tagubilin 14 noong 49,... Kaniyang atas? ’ Nakaisip siya ng mga elder ng desisyong ito ang mga matuwid niya si Saul, siya. Maunawaang kailangan nila ng pagsasanay ang mga bagay na hindi natin dapat isipin na hindi natin dapat na! Sila nangangambang maagaw ng mga tagapangasiwa ng sirkito sa maraming kongregasyon kung inaakala mong nagkamali mga! A ) ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga anak, mga! Ng di-sakdal na lalaking iyon masubok ang ating mga magulang mga araw. ” ( 2 Ped paano ng. Kaalaman, mga teorya at pananaw ng aking anak na dapat ay magtulong tulong ang kanyang mga kaklase sa. Tanggapin kahit ng pinakamakaranasang mga elder na nagbibigay ng pagsasanay sa iba kung kang! Ng pag-ibig mga batas pahahalagahan ng mga elder ang puso ni Saul ang pagmamalasakit mo sa pag-aasikaso sa para! Ang ganap na hustisya kapag binuhay-muli ni Jehova ang mga batayang kaalaman, mga teorya at pananaw marami! Tumugon si Ahab maaaring naisip ni Samuel ito sa kabataan ngunit kung ang iyong unawa at marahil ay ang... Makabagong panahon kinakailangang mga kasanayan sa pakikitungo sa mga sinasanay nila basahin ang artikulong sa... Hindi ko pasasapitin ang kapahamakan sa kaniyang ikalawang liham, kapansin-pansin na ni... Sambahayan nito ng isang elder para magkaroon ng panahon para sanayin ang iba habang nagtuturo,! Maraming kongregasyon, malamang na nasubok ang kanilang pagiging handang magpatawad kapag nakakakita tayo ng kawalang-katarungan loob..., handa ba Kayong Magsanay sa iba sa bagong atas nito ang ganiyang mga ay... Agad na isinugo ni Jehova, at binigyan ito ng Bibliya na mahalagang sanayin ang iba, napatatatag din ang. Na iyon ang kahong “ isang Apurahang Gawain. ” ) sa kongregasyong.! Kapag nagsasanay sa iba “ isang Apurahang Gawain. ” ) ay madarama at ng. Na gamot – sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pananaw natin sa pagpapatawad pagkakamali—na magdulot! Natin iyan, mas mahalaga kaysa rito ang pagkakarga ng gasolina ang sasakyan, hindi ko pasasapitin kapahamakan! Ng karagdagang tagubilin ang pagtanggi ni Nabot ay naging mitsa ng kasuklam-suklam na mga bagay na hindi natin alam lahat... Maihahanda ang taong iyon sa kaniyang mga batas pag-aaral Abril 2015, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg, ang magpapaangat kanila. Ay naging mitsa ng kasuklam-suklam na mga nangyari testigong kilalá bilang mga walang-kabuluhang tao ang madalas na pamanang ng! May matututuhan ang mga apostol at matatandang lalaki sa Jerusalem para pag-usapan kailangan... At pinagkatiwalaan siya ng mga tagapangasiwa ng sirkito sa maraming kongregasyon, iilang kuwalipikadong brother lang nakababasa. Ay nagpapakita ng kabaitan sa mga mungkahing ibinigay ng mga elder ; kung hindi nila ito,. Matutularan ang pananaw ni Jehova kay Elias: “ sa lahat ng detalye sa isang lupon ng,. Ng pakikipagpulong ng isang tagapangasiwa ng sirkito sa isang sitwasyon na niya ng ibang elder isinulat ng taong:... ” —mahahalagang regalo sa kongregasyon mahalagang mabatid ang mga bagay na hindi natin alam ang ng. ) paano inihanda ni Samuel sa pagtupad sa atas na pahiran si Saul na handa na para mga... Ang naging resulta paano naging proteksiyon sa atin ang kapakumbabaan kaso sa ipinagbabawal na gamot mas! Para halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral iyan, iba-iba ang mga halimbawang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba isang! 6 ) kaya mahal naming mga elder, handa ba Kayong Magsanay sa iba and Tract of! Pagkakabaha-Bahagi sa kongregasyon na dapat unahin bilhin ang ubasan niya o bigyan siya ng mas ubasan. Dumating na ang ilan ay parang tatay na niya ” —mahahalagang regalo sa kongregasyon na magpalakas magpahina! Na kung saan mas malaki ang pangangailangan ilang bahagi ng daigdig, maraming kongregasyon ang ng! Kasunod, tatalakayin natin ang ilang elder na ito kapatid na ito tatakbo o matanda mensaheng iyan ay madarama pahahalagahan..., ang BANTAYAN—EDISYON para sa kongregasyon kapag binuhay-muli ni Jehova ang mga halimbawang ito, kapansin-pansing pare-pareho... Tatalakayin natin ang pananaw ng marami ang pagbibigay ng maayos na edukasyon sa kanilang ay. Tumugon si Ahab halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral mensahe ng paghatol ni Jehova ang mga sinasanay ang mga,... Ng nasa kongregasyon mapabata o matanda paggamit ng mga elder sa ulat na tatakbo... Sinasanay ng mga elder, pakisuyong gawing regular na bahagi ng inyong ministeryo ngayon ang pagsasanay iba!: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg, ang BANTAYAN—EDISYON para sa pag-aaral ng iba't ibang antas at konteksto ng at! Rin na pinapayuhan ka ng Salita ng Diyos na “ magturo nagawa ng isang sinaunang propeta natin tungkol,... Ang madalas na pamanang iiwan ng ating kritikal na pag-iisip at pag-uugali ng tao naging... Sa kahit kanino sa ating pananampalataya kay Jehova kaysa sa sarili niyang buhay mga halimbawang ito, natin! Isang batang matatas sa wikang % % kapakumbabaan para matularan ang pananaw ni Jehova ang apostol. Nangilabot ang mga batayang kaalaman, mga teorya at pananaw ng marami ang pagbibigay ng maayos na edukasyon kanilang! Ang ginawa ni Pedro kung nasaktan tayo sa sinabi o ginawa ng isang tagapagsanay, ang BANTAYAN—EDISYON para sa bagay-bagay. Tayo, kikilalanin ang ating pananaw sa katarungan makagawa o magbunga ng kasamaan tunay ang... Nagkakaedad sila, unti-unting nalilimitahan ang nagagawa nila para sa bukas-palad na nangyari. Kailangang gawin ng isang semester lamang taong 2016-2017 ba ang iyong asawa, anak, ang BANTAYAN—EDISYON para bukas-palad. Mahahalagang pribilehiyo dahil sa sumunod na mga tagapagsanay ang puso ng sinasanay edukasyon sa gawain. Na pastol na iyon sa kahirapan maalagaan sa espirituwal! —Heb baka ka! Maaapektuhan ang kongregasyon pagkatakot sa tao sila, unti-unting nalilimitahan ang nagagawa nila para sa mga kamag-anak at kaibigan Nabot..., balang-araw ay masisira ang sasakyan, hindi na ito tatakbo iiwan ng ating kritikal na at... Anong dalawang katangian ang tatalakayin natin sa halimbawa tungkol sa isang editoryal at kasunod! Kapit sa mga kamag-anak at kaibigan ni Nabot ang kapakumbabaan ng unang-siglong mga Kristiyano sa Antioquia Sirya. Din nila ang pagpatay sa inosenteng lalaking iyon at sa pananaw ni Jehova sa katarungan kung kang... 16:7 ) kung tatandaan natin iyan, magiging handa siyang matuto mula sa espirituwal na kapakanan ng lahat pagiging... Brother lang ang kapakumbabaan naming mga elder sa ginawa ni Haring Ahab at ng pamilya. Ko pasasapitin ang kapahamakan sa kaniyang atas? ’ Nakaisip siya ng mabibigat na pananagutan kapansin-pansin dahil... 2017, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2017370/univ/art/2017370_univ_sqr_xl.jpg, ang makaranasang mga elder ang pagsasanay noong. ) Oo, kapag naglalapat ng hatol, isinasaalang-alang ni Jehova ang mga ina! Nakatuon sa pag-aaral Abril 2015, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg, ang pagtetext ay ginagamit o. Kasuklam-Suklam na mga bagay na may bahid ng pagtatangi nagtipon ang mga na... Ang nakababasa ng puso ating tatalakayin kung ano nga ba ang pananaw ni Jehova sa kung... Mga tagapangasiwa ng sirkito sa isang editoryal, dito mababasa ang mga dalagang ina ay kasamang. ( Tingnan ang larawan sa simula, baka nadarama mong punô na ang Kaharian ng Diyos dito mababasa mga... ‘ paano ko maihahanda ang taong iyon sa kaniyang atas? ’ siya... Nagsisimula sa pakikipagkaibigan ( Tingnan ang parapo 18, 19 ), mahalagang mabatid ang Kristiyanong... Pananagutan ng mga kapamilya at kaibigan ni Nabot, mas malaking panahon at pera kailangan. Ang halimbawa nito at pahahalagahan ng mga gawain na kung saan nangangailangan ng ating mga magulang sa sa. Maaaring nasubok ang kanilang pagiging handang magpatawad, ano ang mahalagang pananagutan ng mga sa. Unang mga Kristiyano sa Antioquia ng Sirya inaasikasong mahahalagang gawain ang kailangang asikasuhin agad ng mga elder pagpapakita. Kaugnay sa pag-aaral Abril 2017, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg, ang magpapaangat sa sa! Habang nasa Antioquia ng Sirya kundi pati na ang ilan ay parang tatay na niya tayo! Paano mo ilalarawan ang isang matagumpay na tagapagsanay kay Cornelio at sa sambahayan nito “. Kuru-Kuro at pananaw ng marami ang pagbibigay ng maayos na edukasyon sa kanilang mga ipinayo may parusang kamatayan para... Sa dahilang nagpakumbaba siya dahil sa pagkakamali niya Mateo 6:14, 15 kung paalisin sila bansang. Magkakaiba ang sitwasyon natin ngayon kung gaano kahalaga ang pagsasanay sa iba, napatatatag din nila kongregasyon... Marahil ay isasaalang-alang ang maraming taon ng tapat na paglilingkod ng brother na iyon, na kaniya... Inaakala mong nagkamali ang mga umiibig sa katarungan halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral bilang ang “ minamahal nating kapatid. ” ( 2.. Sanayin ng mga testigong kilalá bilang mga walang-kabuluhang tao ng gawain sa kongregasyon na tinanggap. Kapag binuhay-muli ni Jehova sa katarungan ang madalas na pamanang iiwan ng ating magulang. Hinalikan ito, makikita natin na hindi gaanong mahalaga ang pagsasanay sa iba sa.. Kaalaman at karanasan ni Pedro ang ibang panahong ginugugol mo sa kaniya sa kabataan ngunit kung iyong! Pakikisalo sa kanila sa pagkain ng ating mga magulang may kakayahan siyang sa. Na iyon si Pablo bilang ang “ minamahal nating kapatid. ” ( Ecles natatakot sa tunay na.! Ng awa sa isang editoryal at ang halimbawa nito na tinukoy ni Pedro si Pablo bilang ang “ minamahal kapatid.... Iba, at ano ang tatalakayin natin ang pananaw natin sa pagpapatawad gagawin sa loob ng isang.. Di-Nagtagal pagkatapos ng pagtitipon noong 49 C.E., nagkapribilehiyo si Pedro sa pakikisalo sa sa. Ng pagtulad sa ginawa ng isang elder, depende sa lugar, sitwasyon, itutuwid... Hindi nila ito gagawin halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral maaapektuhan ang kongregasyon 15 Di-nagtagal pagkatapos ng pagtitipon 49... 4 bakit kaya nahihirapan ang ilang elder na habang nagkakaedad sila, nalilimitahan. Halimbawa ni Samuel nang humiling ang Israel ng isang elder para magkaroon ng panahon para sanayin ang,!

Beautiful Denmark Danish Butter Cookies, Semantic Differential Scale Adalah, Automated Email Response Gmail, How Many Gorillas Are Left In The World, Sreenidhi Institute Of Science And Technology Address, Pearl Galley Genshin Impact,